amortyzacja


amortyzacja
amortyzacja {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż IIa, blm {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'stopniowa utrata wartości majątku trwałego (budynków, maszyn itp.), wywołana jego zużyciem fizycznym, powstałym wskutek eksploatacji, i ekonomicznym, będącym wynikiem postępu technicznego' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'łagodzenie, osłabianie uderzeń, wstrząsów, kołysań w maszynach, pojazdach itp. za pomocą amortyzatorów' <śrdwłac.> {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • amortyzacja — ż I, DCMs. amortyzacjacji, blm 1. ekon. «wartość zużytych w danym okresie środków trwałych, której wyrazem jest suma pieniężna konieczna do utrzymania ich sprawności techniczno ekonomicznej w kolejnym okresie eksploatacji oraz do odtworzenia ich… …   Słownik języka polskiego

  • АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ — постепенное перенесение стоимости основных фондов на вновь создаваемый в процессе производства продукт в целях накопления денежных средств для последующего полного или частичного воспроизводства основных фондов (Болгарский язык; Български)… …   Строительный словарь

  • amortyzacyjny — przym. od amortyzacja a) w zn. 1: ∆ Stawka amortyzacyjna «obliczone w pieniądzach zużycie obiektu trwałego przypadające na określoną jednostkę czasu» b) w zn. 2: Urządzenie amortyzacyjne. Podkłady amortyzacyjne …   Słownik języka polskiego

  • amortyzacyjny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. amortyzacja w zn. 1.: Fundusze, odpisy, stawki amortyzacyjne; w zn. 2.: Urządzenia amortyzacyjne. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • teleskopowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} należący do teleskopu, dokonywany z użyciem teleskopu, związany z teleskopem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Badania teleskopowe. Obiektyw teleskopowy. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień